قابل توجه اعضای محترم انجمن : احتراما به استحضار می رساند گواهی نامه عضویت در انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران  از طریق صفحه شخصی (صفحه کاربری ) در دسترس می باشد .


انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران- هیات مدیره
اعضای هیات مدیره دوره ششم (1395-1392)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات مدیره دوره ششم (1395-1392)

اعضای اصلی

نام و نام خانوادگی

سمت

AWT IMAGE

دکتر سید ابوالفضل ذاکریان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

رییس

AWT IMAGE

دکتر شهرام وثوقی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نائب رئیس

AWT IMAGE

دکتر مصطفی پویاکیان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر

AWT IMAGE

دکتر فرامرز قره گوزلو

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خزانه دار

AWT IMAGE

دکتر مجید معتمدزاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای علی البدل

نام و نام خانوادگی

AWT IMAGE

    دکتر محمد علی لحمی    

             استادیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران           

AWT IMAGE

مهندس محمد خندان

کارشناس ارشد ارگونومی

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی

AWT IMAGE

                  مهندس میر مسیح مسلمی عقیلی                   

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی

AWT IMAGE

                              مهندس سعید قانع                            

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران:
http://iehfs.ir/find.php?item=1.59.11.fa
برگشت به اصل مطلب